ASM Andretti - Zabrze Helenka - Podsumowanie Sezonowe Opadów Śniegu

Podsumowanie Sezonowe Opadów Śniegu (cm)

Dane ostatnio aktualizowane 24/10/2017 02:08.
Meteorologiczne pory roku półkuli północnej
Zima: Grudzień, Styczeń, Luty
Wiosna: Marzec, Kwiecień, Maj
Lato: Czerwiec, Lipiec, Sierpień
Jesień: Wrzesień, Październik, Listopad

 Szczegóły dziennePodsumowanie miesięcznePodsumowanie sezonowe 


Opady Śniegu
DataZimaWiosnaLatoJesieńRok
Gru 2016 / Lis 201762.0 22.1 mniej niż Zima średnia.9.0 10.1 mniej niż Wiosna średnia.0.0  0.0* 8.9 mniej niż Jesień średnia.71.0* 41.1 mniej niż yearly średnia.
Gru 2015 / Lis 201638.0 46.1 mniej niż Zima średnia.8.0 11.1 mniej niż Wiosna średnia.0.0  19.0 10.1 więcej niż Jesień średnia.65.0 47.1 mniej niż yearly średnia.
Gru 2014 / Lis 201570.0 14.1 mniej niż Zima średnia.19.0 0.1 mniej niż Wiosna średnia.0.0  4.0 4.9 mniej niż Jesień średnia.93.0 19.1 mniej niż yearly średnia.
Gru 2013 / Lis 201419.0 65.1 mniej niż Zima średnia.0.0 19.1 mniej niż Wiosna średnia.0.0  0.0 8.9 mniej niż Jesień średnia.19.0 93.1 mniej niż yearly średnia.
Gru 2012 / Lis 2013156.0 71.9 więcej niż Zima średnia.67.0 47.9 więcej niż Wiosna średnia.0.0  4.0 4.9 mniej niż Jesień średnia.227.0 114.9 więcej niż yearly średnia.
Gru 2011 / Lis 2012112.8 28.7 więcej niż Zima średnia.10.2 8.9 mniej niż Wiosna średnia.0.0  13.0 4.1 więcej niż Jesień średnia.136.0 23.9 więcej niż yearly średnia.
Gru 2010 / Lis 2011120.3 36.2 więcej niż Zima średnia.14.9 4.2 mniej niż Wiosna średnia.0.0  0.0 8.9 mniej niż Jesień średnia.135.2 23.1 więcej niż yearly średnia.
Gru 2009 / Lis 201094.5 10.4 więcej niż Zima średnia.25.0 5.9 więcej niż Wiosna średnia.0.0  33.0 24.1 więcej niż Jesień średnia.152.5 40.4 więcej niż yearly średnia.
Gru 2008 / Lis 2009------0.0*  7.0 1.9 mniej niż Jesień średnia.7.0* 105.1 mniej niż yearly średnia.
 
Max156.0 67.0 0.0 33.0 227.0
Śr.84.1 19.1 0.0 8.9 112.1
Min19.0 0.0 0.0 0.0 7.0
 
Klucz koloru
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 4.0 4.0 - 6.0 6.0 - 8.0 8.0 - 10.0 10.0 - 12.0 12.0 - 18.0 18.0 - 24.0 24.0 - 36.0 36.0 - 48.0 48.0 - 96.096.0>
* oznacza niepełne dane za miesiąc/rok.

Skrypt opracowany przez Murry Conarroe of Wildwood Weather.