ASM Andretti - Zabrze Helenka - Podsumowanie Miesięczne StopnioDni

Podsumowanie Miesięczne StopnioDni (18°C Baza)

Dane ostatnio aktualizowane 18/12/2018 20:07.


 Szczegóły dziennePodsumowanie miesięcznePodsumowanie sezonowe 


DataStopnioDni Grzewcze
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGruRok
2018524.6 53.2 mniej niż Styczeń średnia.592.6 73.7 więcej niż Luty średnia.522.4 87 więcej niż Marzec średnia.107.1 129.4 mniej niż Kwiecień średnia.48.3 76.7 mniej niż Maj średnia.37.6 8.5 mniej niż Czerwiec średnia.14.1 6.4 mniej niż Lipiec średnia.11.2 15 mniej niż Sierpień średnia.69.6* 46.5 mniej niż Wrzesień średnia.212.2 64.2 mniej niż Październik średnia.381.3 3.7 mniej niż Listopad średnia.310.2* 218.1 mniej niż Grudzień średnia.2831.2* 461 mniej niż rocznie średnia.
2017713.6 135.8 więcej niż Styczeń średnia.501.0 17.9 mniej niż Luty średnia.356.8* 78.6 mniej niż Marzec średnia.326.6 90.1 więcej niż Kwiecień średnia.133.4 8.4 więcej niż Maj średnia.14.2* 31.9 mniej niż Czerwiec średnia.20.4 0.1 mniej niż Lipiec średnia.21.4 4.8 mniej niż Sierpień średnia.151.7 35.6 więcej niż Wrzesień średnia.244.8* 31.6 mniej niż Październik średnia.417.7 32.7 więcej niż Listopad średnia.515.3 13 mniej niż Grudzień średnia.3416.9* 124.7 więcej niż rocznie średnia.
2016623.8 46 więcej niż Styczeń średnia.428.0 90.9 mniej niż Luty średnia.429.9 5.5 mniej niż Marzec średnia.268.3 31.8 więcej niż Kwiecień średnia.112.2 12.8 mniej niż Maj średnia.19.8 26.3 mniej niż Czerwiec średnia.23.6 3.1 więcej niż Lipiec średnia.26.7 0.5 więcej niż Sierpień średnia.72.6 43.5 mniej niż Wrzesień średnia.332.5 56.1 więcej niż Październik średnia.430.1 45.1 więcej niż Listopad średnia.573.2 44.9 więcej niż Grudzień średnia.3340.7 48.5 więcej niż rocznie średnia.
2015542.9 34.9 mniej niż Styczeń średnia.487.4 31.5 mniej niż Luty średnia.407.5 27.9 mniej niż Marzec średnia.276.9 40.4 więcej niż Kwiecień średnia.148.0 23 więcej niż Maj średnia.59.2* 13.1 więcej niż Czerwiec średnia.15.9 4.6 mniej niż Lipiec średnia.3.3 22.9 mniej niż Sierpień średnia.107.5 8.6 mniej niż Wrzesień średnia.304.1 27.7 więcej niż Październik średnia.362.7 22.3 mniej niż Listopad średnia.445.2 83.1 mniej niż Grudzień średnia.3160.6* 131.6 mniej niż rocznie średnia.
2014507.5* 70.3 mniej niż Styczeń średnia.398.9 120 mniej niż Luty średnia.335.7 99.7 mniej niż Marzec średnia.223.8 12.7 mniej niż Kwiecień średnia.153.0 28 więcej niż Maj średnia.71.0 24.9 więcej niż Czerwiec średnia.7.8 12.7 mniej niż Lipiec średnia.58.2 32 więcej niż Sierpień średnia.82.4* 33.7 mniej niż Wrzesień średnia.192.9* 83.5 mniej niż Październik średnia.353.8 31.2 mniej niż Listopad średnia.529.6 1.3 więcej niż Grudzień średnia.2914.6* 377.6 mniej niż rocznie średnia.
2013654.8 77 więcej niż Styczeń średnia.527.6 8.7 więcej niż Luty średnia.593.8 158.4 więcej niż Marzec średnia.277.4 40.9 więcej niż Kwiecień średnia.137.1 12.1 więcej niż Maj średnia.76.4 30.3 więcej niż Czerwiec średnia.18.1 2.4 mniej niż Lipiec średnia.31.8 5.6 więcej niż Sierpień średnia.168.5* 52.4 więcej niż Wrzesień średnia.231.0 45.4 mniej niż Październik średnia.398.6 13.6 więcej niż Listopad średnia.502.2 26.1 mniej niż Grudzień średnia.3617.3* 325.1 więcej niż rocznie średnia.
2012606.1 28.3 więcej niż Styczeń średnia.704.2 185.3 więcej niż Luty średnia.405.0 30.4 mniej niż Marzec średnia.265.0 28.5 więcej niż Kwiecień średnia.111.0 14 mniej niż Maj średnia.60.8 14.7 więcej niż Czerwiec średnia.24.4 3.9 więcej niż Lipiec średnia.27.5 1.3 więcej niż Sierpień średnia.110.5 5.6 mniej niż Wrzesień średnia.288.4 12 więcej niż Październik średnia.350.4* 34.6 mniej niż Listopad średnia.617.4 89.1 więcej niż Grudzień średnia.3570.7* 278.5 więcej niż rocznie średnia.
2011583.8 6 więcej niż Styczeń średnia.592.3 73.4 więcej niż Luty średnia.428.9 6.5 mniej niż Marzec średnia.213.4 23.1 mniej niż Kwiecień średnia.131.2 6.2 więcej niż Maj średnia.0.0* 46.1 mniej niż Czerwiec średnia.43.6* 23.1 więcej niż Lipiec średnia.23.7 2.5 mniej niż Sierpień średnia.82.1 34 mniej niż Wrzesień średnia.287.2 10.8 więcej niż Październik średnia.445.6 60.6 więcej niż Listopad średnia.504.0 24.3 mniej niż Grudzień średnia.3335.8* 43.6 więcej niż rocznie średnia.
2010755.7 177.9 więcej niż Styczeń średnia.543.7 24.8 więcej niż Luty średnia.450.7 15.3 więcej niż Marzec średnia.274.7 38.2 więcej niż Kwiecień średnia.194.4 69.4 więcej niż Maj średnia.66.4 20.3 więcej niż Czerwiec średnia.23.1 2.6 więcej niż Lipiec średnia.39.6 13.4 więcej niż Sierpień średnia.182.3 66.2 więcej niż Wrzesień średnia.379.1 102.7 więcej niż Październik średnia.353.8 31.2 mniej niż Listopad średnia.711.0 182.7 więcej niż Grudzień średnia.3974.5 682.3 więcej niż rocznie średnia.
2009644.7 66.9 więcej niż Styczeń średnia.537.5 18.6 więcej niż Luty średnia.480.5 45.1 więcej niż Marzec średnia.159.4 77.1 mniej niż Kwiecień średnia.135.2 10.2 więcej niż Maj średnia.93.2 47.1 więcej niż Czerwiec średnia.23.9 3.4 więcej niż Lipiec średnia.17.2 9 mniej niż Sierpień średnia.74.8* 41.3 mniej niż Wrzesień średnia.343.3 66.9 więcej niż Październik średnia.362.4 22.6 mniej niż Listopad średnia.582.2 53.9 więcej niż Grudzień średnia.3454.3* 162.1 więcej niż rocznie średnia.
2008197.8* 380 mniej niż Styczeń średnia.395.0 123.9 mniej niż Luty średnia.378.3 57.1 mniej niż Marzec średnia.208.8 27.7 mniej niż Kwiecień średnia.70.7 54.3 mniej niż Maj średnia.8.0 38.1 mniej niż Czerwiec średnia.10.2* 10.3 mniej niż Lipiec średnia.27.8 1.6 więcej niż Sierpień średnia.175.6 59.5 więcej niż Wrzesień średnia.224.5* 51.9 mniej niż Październik średnia.378.3 6.7 mniej niż Listopad średnia.521.0 7.3 mniej niż Grudzień średnia.2596.0* 696.2 mniej niż rocznie średnia.
 
Max755.7 704.2 593.8 326.6 194.4 93.2 43.6 58.2 182.3 379.1 445.6 711.0 3974.5
Śr.577.8 518.9 435.4 236.5 125.0 46.1 20.5 26.2 116.1 276.4 385.0 528.3 3292.2
Min197.8 395.0 335.7 107.1 48.3 0.0 7.8 3.3 69.6 192.9 350.4 310.2 2596.0
 
 
DataStopnioDni Chłodnicze
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGruRok
20180.0  0.0  0.0  8.3 6 więcej niż Kwiecień średnia.25.2 12.9 więcej niż Maj średnia.49.5 7.8 więcej niż Czerwiec średnia.81.7 5.1 więcej niż Lipiec średnia.114.3 47 więcej niż Sierpień średnia.14.3* 4.5 więcej niż Wrzesień średnia.0.0  0.0  0.0*  293.3* 83.3 więcej niż rocznie średnia.
20170.0  0.0  0.0*  0.0 2.3 mniej niż Kwiecień średnia.12.1 0.2 mniej niż Maj średnia.46.7* 5 więcej niż Czerwiec średnia.57.6 19 mniej niż Lipiec średnia.83.2 15.9 więcej niż Sierpień średnia.0.0 9.8 mniej niż Wrzesień średnia.0.0*  0.0  0.0  199.6* 10.4 mniej niż rocznie średnia.
20160.0  0.0  0.0  1.0 1.3 mniej niż Kwiecień średnia.13.8 1.5 więcej niż Maj średnia.51.0 9.3 więcej niż Czerwiec średnia.66.3 10.3 mniej niż Lipiec średnia.39.5 27.8 mniej niż Sierpień średnia.37.2 27.4 więcej niż Wrzesień średnia.0.0  0.0  0.0  208.8 1.2 mniej niż rocznie średnia.
20150.0  0.0  0.0  0.0 2.3 mniej niż Kwiecień średnia.0.4 11.9 mniej niż Maj średnia.39.4* 2.3 mniej niż Czerwiec średnia.108.9 32.3 więcej niż Lipiec średnia.143.7 76.4 więcej niż Sierpień średnia.18.4 8.6 więcej niż Wrzesień średnia.0.0  0.0  0.0  310.8* 100.8 więcej niż rocznie średnia.
20140.0*  0.0  0.0  0.0 2.3 mniej niż Kwiecień średnia.16.9 4.6 więcej niż Maj średnia.32.5 9.2 mniej niż Czerwiec średnia.98.3 21.7 więcej niż Lipiec średnia.29.1 38.2 mniej niż Sierpień średnia.3.4* 6.4 mniej niż Wrzesień średnia.0.0*  0.0  0.0  180.2* 29.8 mniej niż rocznie średnia.
20130.0  0.0  0.0  1.3 1 mniej niż Kwiecień średnia.4.5 7.8 mniej niż Maj średnia.43.8 2.1 więcej niż Czerwiec średnia.82.2 5.6 więcej niż Lipiec średnia.71.4 4.1 więcej niż Sierpień średnia.0.0* 9.8 mniej niż Wrzesień średnia.0.0  0.0  0.0  203.2* 6.8 mniej niż rocznie średnia.
20120.0  0.0  0.0  14.9 12.6 więcej niż Kwiecień średnia.28.5 16.2 więcej niż Maj średnia.45.9 4.2 więcej niż Czerwiec średnia.81.7 5.1 więcej niż Lipiec średnia.67.4 0.1 więcej niż Sierpień średnia.6.4 3.4 mniej niż Wrzesień średnia.0.0  0.0*  0.0  244.8* 34.8 więcej niż rocznie średnia.
20110.0  0.0  0.0  0.0 2.3 mniej niż Kwiecień średnia.11.6 0.7 mniej niż Maj średnia.2.1* 39.6 mniej niż Czerwiec średnia.30.9* 45.7 mniej niż Lipiec średnia.58.6 8.7 mniej niż Sierpień średnia.10.3 0.5 więcej niż Wrzesień średnia.0.0  0.0  0.0  113.5* 96.5 mniej niż rocznie średnia.
20100.0  0.0  0.0  0.0 2.3 mniej niż Kwiecień średnia.0.0 12.3 mniej niż Maj średnia.37.6 4.1 mniej niż Czerwiec średnia.105.1 28.5 więcej niż Lipiec średnia.47.7 19.6 mniej niż Sierpień średnia.0.0 9.8 mniej niż Wrzesień średnia.0.0  0.0  0.0  190.4 19.6 mniej niż rocznie średnia.
20090.0  0.0  0.0  0.0 2.3 mniej niż Kwiecień średnia.3.2 9.1 mniej niż Maj średnia.10.0 31.7 mniej niż Czerwiec średnia.70.1 6.5 mniej niż Lipiec średnia.48.2 19.1 mniej niż Sierpień średnia.3.3* 6.5 mniej niż Wrzesień średnia.0.0  0.0  0.0  134.8* 75.2 mniej niż rocznie średnia.
20080.0*  0.0  0.0  0.0 2.3 mniej niż Kwiecień średnia.19.1 6.8 więcej niż Maj średnia.99.8 58.1 więcej niż Czerwiec średnia.59.9* 16.7 mniej niż Lipiec średnia.37.6 29.7 mniej niż Sierpień średnia.14.8 5 więcej niż Wrzesień średnia.0.0*  0.0  0.0  231.2* 21.2 więcej niż rocznie średnia.
 
Max0.0 0.0 0.0 14.9 28.5 99.8 108.9 143.7 37.2 0.0 0.0 0.0 310.8
Śr.0.0 0.0 0.0 2.3 12.3 41.7 76.6 67.3 9.8 0.0 0.0 0.0 210.0
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 30.9 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0 113.5
 
Klucz koloru
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>
* oznacza niepełne dane za miesiąc/rok.

StopnioDni to jednostka miary równa różnicy jednego stopnia pomiędzy średnią temperatury zewnętrznej i temperatury odniesienia (18°C). StopnioDni są wykorzystywane w szacowaniu potrzeb energetycznych do ogrzewania lub schłodzenia budynku.

Skrypt opracowany przez Murry Conarroe of Wildwood Weather.