ASM Andretti - Zabrze Helenka - Podsumowanie Sezonowe StopnioDni

Podsumowanie Sezonowe StopnioDni (18°C Baza)

Dane ostatnio aktualizowane 21/8/2018 19:30.
Meteorologiczne pory roku półkuli północnej
Zima: Grudzień, Styczeń, Luty
Wiosna: Marzec, Kwiecień, Maj
Lato: Czerwiec, Lipiec, Sierpień
Jesień: Wrzesień, Październik, Listopad

 Szczegóły dziennePodsumowanie miesięcznePodsumowanie sezonowe 


DataStopnioDni Grzewcze
ZimaWiosnaLatoJesieńRok
Gru 2017 / Lis 20181632.5 35.7 więcej niż Zima średnia.677.8 119.1 mniej niż Wiosna średnia.51.7* 40 mniej niż Lato średnia.---2362.0* 912.3 mniej niż yearly średnia.
Gru 2016 / Lis 20171787.8 191 więcej niż Zima średnia.816.8* 19.9 więcej niż Wiosna średnia.56.0* 35.7 mniej niż Lato średnia.814.2* 25.3 więcej niż Jesień średnia.3474.8* 200.5 więcej niż yearly średnia.
Gru 2015 / Lis 20161497.0 99.8 mniej niż Zima średnia.810.4 13.5 więcej niż Wiosna średnia.70.1 21.6 mniej niż Lato średnia.835.2 46.3 więcej niż Jesień średnia.3212.7 61.6 mniej niż yearly średnia.
Gru 2014 / Lis 20151559.9 36.9 mniej niż Zima średnia.832.4 35.5 więcej niż Wiosna średnia.78.4* 13.3 mniej niż Lato średnia.774.3 14.6 mniej niż Jesień średnia.3245.0* 29.3 mniej niż yearly średnia.
Gru 2013 / Lis 20141408.6* 188.2 mniej niż Zima średnia.712.5 84.4 mniej niż Wiosna średnia.137.0 45.3 więcej niż Lato średnia.629.1* 159.8 mniej niż Jesień średnia.2887.2* 387.1 mniej niż yearly średnia.
Gru 2012 / Lis 20131799.8 203 więcej niż Zima średnia.1008.3 211.4 więcej niż Wiosna średnia.126.3 34.6 więcej niż Lato średnia.798.1* 9.2 więcej niż Jesień średnia.3732.5* 458.2 więcej niż yearly średnia.
Gru 2011 / Lis 20121814.3 217.5 więcej niż Zima średnia.781.0 15.9 mniej niż Wiosna średnia.112.7 21 więcej niż Lato średnia.749.3* 39.6 mniej niż Jesień średnia.3457.3* 183 więcej niż yearly średnia.
Gru 2010 / Lis 20111887.1 290.3 więcej niż Zima średnia.773.5 23.4 mniej niż Wiosna średnia.67.3* 24.4 mniej niż Lato średnia.814.9 26 więcej niż Jesień średnia.3542.8* 268.5 więcej niż yearly średnia.
Gru 2009 / Lis 20101881.6 284.8 więcej niż Zima średnia.919.8 122.9 więcej niż Wiosna średnia.129.1 37.4 więcej niż Lato średnia.915.2 126.3 więcej niż Jesień średnia.3845.7 571.4 więcej niż yearly średnia.
Gru 2008 / Lis 20091703.2 106.4 więcej niż Zima średnia.775.1 21.8 mniej niż Wiosna średnia.134.3 42.6 więcej niż Lato średnia.780.5* 8.4 mniej niż Jesień średnia.3393.1* 118.8 więcej niż yearly średnia.
Gru 2007 / Lis 2008592.8* 1004 mniej niż Zima średnia.657.8 139.1 mniej niż Wiosna średnia.46.0* 45.7 mniej niż Lato średnia.778.4* 10.5 mniej niż Jesień średnia.2075.0* 1199.3 mniej niż yearly średnia.
 
Max1887.1 1008.3 137.0 915.2 3845.7
Śr.1596.8 796.9 91.7 788.9 3274.3
Min592.8 657.8 46.0 629.1 2075.0
 
 
DataStopnioDni Chłodnicze
ZimaWiosnaLatoJesieńRok
Gru 2017 / Lis 20180.0  33.5 18.9 więcej niż Wiosna średnia.225.1* 41.3 więcej niż Lato średnia.---258.6* 50.8 więcej niż yearly średnia.
Gru 2016 / Lis 20170.0  12.1* 2.5 mniej niż Wiosna średnia.187.5* 3.7 więcej niż Lato średnia.0.0* 9.4 mniej niż Jesień średnia.199.6* 8.2 mniej niż yearly średnia.
Gru 2015 / Lis 20160.0  14.8 0.2 więcej niż Wiosna średnia.156.8 27 mniej niż Lato średnia.37.2 27.8 więcej niż Jesień średnia.208.8 1 więcej niż yearly średnia.
Gru 2014 / Lis 20150.0  0.4 14.2 mniej niż Wiosna średnia.292.0* 108.2 więcej niż Lato średnia.18.4 9 więcej niż Jesień średnia.310.8* 103 więcej niż yearly średnia.
Gru 2013 / Lis 20140.0*  16.9 2.3 więcej niż Wiosna średnia.159.9 23.9 mniej niż Lato średnia.3.4* 6 mniej niż Jesień średnia.180.2* 27.6 mniej niż yearly średnia.
Gru 2012 / Lis 20130.0  5.8 8.8 mniej niż Wiosna średnia.197.4 13.6 więcej niż Lato średnia.0.0* 9.4 mniej niż Jesień średnia.203.2* 4.6 mniej niż yearly średnia.
Gru 2011 / Lis 20120.0  43.4 28.8 więcej niż Wiosna średnia.195.0 11.2 więcej niż Lato średnia.6.4* 3 mniej niż Jesień średnia.244.8* 37 więcej niż yearly średnia.
Gru 2010 / Lis 20110.0  11.6 3 mniej niż Wiosna średnia.91.6* 92.2 mniej niż Lato średnia.10.3 0.9 więcej niż Jesień średnia.113.5* 94.3 mniej niż yearly średnia.
Gru 2009 / Lis 20100.0  0.0 14.6 mniej niż Wiosna średnia.190.4 6.6 więcej niż Lato średnia.0.0 9.4 mniej niż Jesień średnia.190.4 17.4 mniej niż yearly średnia.
Gru 2008 / Lis 20090.0  3.2 11.4 mniej niż Wiosna średnia.128.3 55.5 mniej niż Lato średnia.3.3* 6.1 mniej niż Jesień średnia.134.8* 73 mniej niż yearly średnia.
Gru 2007 / Lis 20080.0*  19.1 4.5 więcej niż Wiosna średnia.197.3* 13.5 więcej niż Lato średnia.14.8* 5.4 więcej niż Jesień średnia.231.2* 23.4 więcej niż yearly średnia.
 
Max0.0 43.4 292.0 37.2 310.8
Śr.0.0 14.6 183.8 9.4 207.8
Min0.0 0.0 91.6 0.0 113.5
 
Klucz koloru
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* oznacza niepełne dane za miesiąc/rok.

StopnioDni to jednostka miary równa różnicy jednego stopnia pomiędzy średnią temperatury zewnętrznej i temperatury odniesienia (18°C). StopnioDni są wykorzystywane w szacowaniu potrzeb energetycznych do ogrzewania lub schłodzenia budynku.

Skrypt opracowany przez Murry Conarroe of Wildwood Weather.